Skip to main content

I dagens digitala (och föränderliga) värld blir AI en alltmer integrerad del av ens
verksamhet men även ens privatliv. Med den ökande användningen av AI följer
också ett ansvar, oavsett storlek på bolag eller om du ”bara” är en ”liten” användare.
Ansvaret grundar sig i att se till att ditt arbetssätt med AI-verktyg är på ett säkert och
etiskt sätt. Därför är det viktigt att vara medveten om de krav som kommer med
användningen av AI. Fler regler och förordningar kring AI-användning är på väg, och
det är avgörande att vara förberedd.


Säkerhetsaspekten
När du implementerar AI-verktyg i ditt företag, är det viktigt att tänka på säkerheten.
AI-system kan behandla stora mängder data, inklusive känslig information om dina
kunder och din verksamhet. Det är därför nödvändigt att ha robusta
säkerhetsåtgärder på plats för att skydda data mot potentiella hot.

Etiska överväganden
AI kan vara en kraftfull resurs, men det är också viktigt att använda den på ett etiskt
sätt. Det innebär att säkerställa att AI-system inte diskriminerar eller skapar orättvisa
fördelar. Det är dock ännu viktigare att vara transparent med hur AI används i ditt
företag och att respektera dina kunders integritet.

Regler och förordningar
Regleringen kring AI är ett område som snabbt utvecklas. Nya lagar och förordningar
som syftar till att reglera hur AI används kommer att påverka alla företag, oavsett
storlek. En het debatterad förordning är AI-förordningen som kommer träda i kraft
inom EU. Genom att redan nu investera i utbildning och förståelse för reglerna som
finns idag och är på ingång, kan ditt företag ligga steget före och undvika framtida
problem.

Tips!
För att hjälpa småföretagare att navigera i allt det här har Entreprenörden skapat en
grundkurs i AI, säkerhet och etik. Kursen är designad för att ge dig de verktyg och
kunskaper du behöver för att använda AI på ett säkert samt etiskt sätt.
Anmäl dig till Entreprenördens AI-grundkurs inom Säkerhet & Etik för Småföretagare

Läs mer här: AI Grundkurs: Säkerhet & Etik för Småföretagare

Vissa delar är skrivna av AI men omarbetade av Entreprenördens anställda.

Leave a Reply